Екология

Настояще

Като компания, която работи с петролни продукти и деривати, осъзнаваме влиянието на дейностите ни над околната среда. Стремим се да намалим негативните ефекти от бизнеса ни и да увеличим позитивните, за да следваме устойчиви практики. От 2018г. насам предприехме следните действия:

 

 

 

Соларен парк с фотоволтаични панели

През 2020 г. поставихме фотоволтаични панели на покривите на завода, които произвеждат чиста енергия за производството.

Машина за регранулиране на полиетилен

Инвестирахме в нова машина, която ни дава възможност да рециклираме 100% от отпадъка при производство. Полученият регранулат влагаме отново в производството на вторичен полиетилен и чували за смет. По този начин 100% от LDPE суровините, които влизат в завода ни, излизат като готова продукция.

Биоразградими торбички по EN13432

Имаме знанието, опита и нужните материали да произвеждаме биоразградими торбички за индустриални компостери. Фирмата е в процес на сертификация по международни стандарти.

 

Налагане на рециклирани опаковки на пазара

Консултираме и активно информираме клиентите си за възможностите за опаковане с полиетилен, произведен от рециклирани материали.

Нашето бъдеще 

Ние в РБ Пласт ООД предвиждаме активно следване на тенденциите и насоките на развитие в сферата на околната среда и за напред. Някои от поставените цели към 2030г. са:

Разрастване на собствения соларен парк

100% от енергийните ни нужди да бъдат захранвани от собствените ни фотоволтаични централи.

Електромобилен автопарк

Подмяна на всичките ни фирмени бусове с електромобили.

Разрастване на предлагания дял на компостируеми полиетиленови артикули

Поне 70% от масовите полиетиленовите артикули да бъдат произведени от компостируем материал.