Екология

Намирайки се в подножието на планина Рила, приемаме като наша мисия да ускорим въвеждането на практиките за кръгова икономика и опазване на околната среда в България. Като компания, която работи с петролни продукти и деривати, наша отговорност е да бъдем проактивни в намирането на екологични решения.

Визия 2030 – CO2 неутралност на РБ Пласт ООД

Фотоволтаични панели

През 2020 г. инсталирахме първите мощности от фотоволтаични панели на покривите на завода. С тях произвеждаме чиста енергия за произвоството си. Целта ни е до 2030г. 100% от енергийните ни нужди да бъдат захранвани от собствените ни фотоволтаични централи и акумулаторни батерии.

rb plast работи със зелена енергия

Нова мелница за преработка на полиетилен и производство на регранулат

През 2020г. освен във фотоволтаични панели, инвестирахме и в закупуването на нова мелница, с която преработваме 100% от отпадъка при производство. Полученият регранулат влагаме отново в производството за направата на вторичен найлон, чували за смет и други непретенциозни приложения.

По този начин 100% от LDPE суровините, които влизат в завода ни, излизат като готова продукция.

Активно информираме клиентите ни за възможностите за опаковане с рециклирани материали.

Компостируеми торбички по EN13432

РБ Пласт ООД е в процес на производствени тестове и предстояща сертификация за производството на биораздрадими торбички, които се компостират в  индустриални компостери.

100% зелена енергия

100% от продукцията ни е произведена с енергия от въобновяеми източници посредством закупуване на гаранции за произход на електроенергия.

Бъдещи цели

Предвиждаме подмяна на всички леки автомобили и бусове от автомобилния парк с електромобили до 2030г.