Качество

Дългогодишната работа с клиенти от различни браншове и разнородните изисквания ни водеха напред към постоянно модифициране и подобряване на производствения процес, така че да овладеем и най-малките детайли, водещи до най-ефективните решения.

През 2006 година стандартизирахме производството си, като въведохме система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO:9001, който гарантира качеството на крайния продукт.

В системата за качество са ангажирани всички служители. Всички стъпки от процесите и процедурите по време на производство са описани в наръчници. Благодарение на системата за качество ISO:9001 разполагаме с възможността да проследяваме историята на всяка произведена единица продукция до машината и служителя, който я е обработил.

Всичко това с цел да предложим на пазара продукция с първокласно качество.

LRQA certificate