Вторични чували за отпадъчни контейнери

чували от вторичен найлон за смет

Вторичните чували за смет са предпочитани за събиране на всякакъв вид отпадъци. Използват се в контейнери в болници, на строителни площадки, дори и за събиране на есенни листа и битова смет по улиците.

Дебелината и здравината на найлоновите чувалите трябва да бъдат съобразени с теглото на отпадъците, които ще бъдат пренасяни.

Вижте нашите други предложения за чували за пелети и чували за земеделие.